تصفیه دود

ساخت و نصب و راه اندازی سیستم گرد و غبار گیر – بندرعباس

کارفرما: شرکت هرمزال