سیستم گرد و غبار گیر.

ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه دود کارخانه آلمینیوم هرمزال بندر عباس 

خطوط تولید

ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات ساخت داخل پروژه تولید MDF کارخانه چمستان (چوب خزر)

کارخانه رینگ سایپا

 نصب و راه اندازی خطوط تولید رینگ سایپا (خرمشهر)