مخزن تصفیه آب – فاز 13 و 14پارس جنوبی

کارفرما: شرکت دریاپالا انرژی

مخزن تصفیه آب نیروگاهی